Phân tích môi giới chứng khoán và môi giới thương mại

0
133

Phân tích môi giới chứng khoán và môi giới thương mại

Khái niệm:

Luật chứng khoán 2006Luật thương mại 2005 quy định về các khái niệm môi giới thương mại và môi giới chứng khoán như sau: 

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng  – nhà đầu tư. Khách hàng sẽ ra các quyết định mua, bán loại chứng khoán, khối lượng, giá cả, thời điểm mua bán và sẽ hưởng, chịu trách nhiệm về kết quả của việc mua bán đồng thời phải trả phí cho công ty chứng khoán.

Giống nhau:

Thực chất hoạt động Môi giới chứng khoán chính là hoạt động Môi giới thương mại ở khía cạnh lĩnh vực cụ thể là chứng khoán, do vậy nó mang đặc điểm và tính chất như hoạt động môi giới thương mại.

  Đều có ba bên tham gia quan hệ này.

  Bên môi giới có tư cách pháp nhân, bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân.

  Bên môi giới không nhất thiết phải có ngành nghề kinh doanh trùng với ngành nghề kinh doanh của bên được môi giới.

  Bên môi giới không tham gia vào quan hệ giao kết hợp đồng môi giới.

Mục đích: cả hai hoạt động đều được thực hiện nhằm mục đích lợi nhuận.

Hình thức biểu hiện: Hợp đồng môi giới

Khác nhau:

Tiêu chí Môi giới chứng khoán Môi giới thương mại
Căn cứ pháp lý Luật Chứng Khoán 2010 Luật Thương Mại 2005
Chủ thể Có đăng ký kinh doanh thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán Thực hiện đăng ký nghiệp vụ kinh doanh môi giới thương mại
Đối tượng Chứng khoán- hàng hóa đặc biệt Hàng hóa, dịch vụ
Tư cách chủ thể Cty chứng khoán Tổ chức, cá nhân là thương nhân nói chung
Điều kiện của bên môi giới Vốn điều lệ thực góp từ 25 tỷ đồng trở lên; Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ thực góp ban đầu của công ty CK.

Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất;

TGĐ, GĐ có chứng chỉ hành nghề CK, có kinh nghiệm chuyên môn từ 03 năm trở lên;

 

Người thành lập: không thuộc các trường hợp cấm thành lập và quản lý DN, có đủ năng lực PL và năng lực HVi dân sự;

Bên môi giới là TN có năng lực PL đầy đủ, có khả năng tài chính độc lập.

 

Đăng ký môi giới Phải đăng ký và được cấp giấy phép với BTC và UBCKNN Không phải đăng ký

Trên đây là nội dung về so sánh môi giới chứng khoán và môi giới thương mại. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.