Đấu thầu qua mạng: Chưa hứng thú vì… tính minh bạch

0
251

Phát biểu tại diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018 diễn ra ngày 8/8, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, đấu thầu qua mạng góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, tăng tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí trong công tác đấu thầu.

</p> <p>Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025. </p> <p>Theo đó, đến năm 2025, 100% các thông tin về đấu thầu phải được đăng tải công khai trên hệ thống; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên phải đấu thầu qua mạng và tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu phải thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.</p> <p>Cho đến nay tổng số gói thầu đấu thầu qua mạng là khoảng 23.000 gói thầu. Riêng 7 tháng đầu năm 2018 đã có gần 9.000 gói thầu đã được áp dụng đấu thầu qua mạng, chiếm 18% tổng số gói thầu đã triển khai trên cả nước trong 7 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ này đạt cao so với năm 2017 là khoảng 11% và năm 2016 là khoảng 5% cho cả năm.</p> <p>Cho rằng số gói thầu đấu thầu qua mạng đạt được là ấn tượng nhưng chưa đạt được như kỳ vọng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ví dụ: Số gói thầu qua mạng của 7 tháng đầu năm 2018 mới đạt 18%, chưa đạt được lộ trình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.</p> <p>Về hệ thống cơ sở pháp lý về đấu thầu qua mạng cơ bản đã được hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hai vấn đề khó khăn đó là hệ thống và con người. Giai đoạn đầu chưa triển khai hứng thú vì tính minh bạch, không còn góc khuất.<br /> </p> <p>Theo báo cáo về công tác đấu thầu năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 3 năm thực hiện đấu thầu qua mạng trong số 119 cơ quan thực hiện công tác đấu thầu, có 41 cơ quan đơn vị chưa thực hiện một gói thầu nào qua mạng, do vậy phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện đấu thầu qua mạng, góp phần làm thay đổi nhận thức về đấu thầu qua mạng.</p> <p>Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, cho rằng xây dựng hệ sinh thái cho đấu thầu qua mạng dựa trên 3 trụ cột: Thứ nhất là môi trường, khuôn khổ pháp lý, tạo ra “cuộc chơi”. Thứ hai là xây dựng công cụ để “chơi”; Thứ ba là mọi người trong môi trường đó nhận thức đầy đủ về cuộc chơi, công cụ “chơi”. Tuy nhiên, trở ngại cho vấn đề này là cần thay đổi nhận thức.</p> <p>Trên thế giới các quốc gia phát triển đấu thầu qua mạng thường trải qua 3 giai đoạn: khởi đầu, phát triển và chín muồi. Hiện chúng ta đang có những gói thầu ở giai đoạn chín muồi nhưng cũng có những gói thầu đang ở giai đoạn khởi đầu. </p> <p>Về kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 100% gói thầu đăng thông tin qua mạng trong thời gian tới, ông Nguyễn Đăng Trương cho rằng, điều này sẽ đạt được nhưng không chỉ dừng tại đó mà cần các thông tin sâu hơn về các gói thầu. </p> <p>Do vậy, các nhà thầu liệt kê hết các gói thầu, các hợp đồng thực hiện gói thầu trên hệ thống, còn Chủ đầu tư sẽ vào hệ thống để biết năng lực nhà thầu mà không phải yêu cầu một bộ hộ sơ năng lực. Điều này giúp tiết kiệm chi phí rất lớn và tránh hiện tượng khai man năng lực.</p> <p>Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với World Bank và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) hoàn thiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, xây dựng thêm một số tiện ích để tạo thuận lợi cho người dùng. </p> <p>Bộ Kế hoạch và Đầu tư với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu sẽ nghiên cứu phương án để thông tin với các nhà thầu về nhóm các gói thầu mà họ quan tâm, thay vì họ phải truy cập để tìm đơn lẻ từng gói thầu được đăng tải trên Hệ thống.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn </p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2017nflshop.com%2Fnha-dat%2Fdau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C4%90%E1%BA%A5u+th%E1%BA%A7u+qua+m%E1%BA%A1ng%3A+Ch%C6%B0a+h%E1%BB%A9ng+th%C3%BA+v%C3%AC%E2%80%A6+t%C3%ADnh+minh+b%E1%BA%A1ch&url=http%3A%2F%2Fwww.2017nflshop.com%2Fnha-dat%2Fdau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html&via=2017nflshop+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html&media=http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%C4%90%E1%BA%A5u+th%E1%BA%A7u+qua+m%E1%BA%A1ng%3A+Ch%C6%B0a+h%E1%BB%A9ng+th%C3%BA+v%C3%AC%E2%80%A6+t%C3%ADnh+minh+b%E1%BA%A1ch" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%C4%90%E1%BA%A5u+th%E1%BA%A7u+qua+m%E1%BA%A1ng%3A+Ch%C6%B0a+h%E1%BB%A9ng+th%C3%BA+v%C3%AC%E2%80%A6+t%C3%ADnh+minh+b%E1%BA%A1ch%20-%20http%3A%2F%2Fwww.2017nflshop.com%2Fnha-dat%2Fdau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html" data-text="Đấu thầu qua mạng: Chưa hứng thú vì… tính minh bạch" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/cuoc-hon-nhan-mon-dang-ho-doi-giua-thaco-va-hagl.html">Cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối” giữa Thaco và HAGL</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/gia-co-phieu-ve-day-lanh-dao-ptb-lien-tiep-dang-ky-mua-vao.html">Giá cổ phiếu về đáy, lãnh đạo PTB liên tiếp đăng ký mua vào</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-08T05:33:18+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-08T05:33:18+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="2017nflshop news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Đấu thầu qua mạng: Chưa hứng thú vì... tính minh bạch"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62b68ace8b915_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62b68ace8b915" ><script>var block_td_uid_3_62b68ace8b915 = new tdBlock(); block_td_uid_3_62b68ace8b915.id = "td_uid_3_62b68ace8b915"; block_td_uid_3_62b68ace8b915.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62b68ace8b915_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62b68ace8b915_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":5732,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62b68ace8b915.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62b68ace8b915.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62b68ace8b915.post_count = "6"; block_td_uid_3_62b68ace8b915.found_posts = "3280"; block_td_uid_3_62b68ace8b915.header_color = ""; block_td_uid_3_62b68ace8b915.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62b68ace8b915.max_num_pages = "547"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62b68ace8b915); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62b68ace966fe" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62b68ace8b915" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_62b68ace96705" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62b68ace8b915" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_62b68ace8b915 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-khang-dinh-suc-hut-voi-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng khẳng định sức hút với nhà đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng khẳng định sức hút với nhà đầu tư"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-khang-dinh-suc-hut-voi-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng khẳng định sức hút với nhà đầu tư">BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng khẳng định sức hút với nhà đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/nha-dau-tu-nhan-hon-100-so-do-tu-cong-ty-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Nhà đầu tư nhận hơn 100 “Sổ đỏ” từ Công ty Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà đầu tư nhận hơn 100 “Sổ đỏ” từ Công ty Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/nha-dau-tu-nhan-hon-100-so-do-tu-cong-ty-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Nhà đầu tư nhận hơn 100 “Sổ đỏ” từ Công ty Địa Ốc Đại An Lộc">Nhà đầu tư nhận hơn 100 “Sổ đỏ” từ Công ty Địa Ốc Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/astral-city-uy-tin-chat-luong-duong-rong-rai.html" rel="bookmark" title="Astral City uy tín chất lượng đường rộng rãi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Astral City uy tín chất lượng đường rộng rãi"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/astral-city-uy-tin-chat-luong-duong-rong-rai.html" rel="bookmark" title="Astral City uy tín chất lượng đường rộng rãi">Astral City uy tín chất lượng đường rộng rãi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dat-nen-an-huy-green-tuong-lai-an-cu.html" rel="bookmark" title="Đất nền An Huy Green tương lai an cư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền An Huy Green tương lai an cư"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dat-nen-an-huy-green-tuong-lai-an-cu.html" rel="bookmark" title="Đất nền An Huy Green tương lai an cư">Đất nền An Huy Green tương lai an cư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/khu-dat-nen-nha-pho%cc%a3-the-fusion-phu-my-kieu-chau-au.html" rel="bookmark" title="Khu đất nền nhà phộ́ The Fusion Phú Mỹ kiểu Châu Âu"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu đất nền nhà phộ́ The Fusion Phú Mỹ kiểu Châu Âu"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/khu-dat-nen-nha-pho%cc%a3-the-fusion-phu-my-kieu-chau-au.html" rel="bookmark" title="Khu đất nền nhà phộ́ The Fusion Phú Mỹ kiểu Châu Âu">Khu đất nền nhà phộ́ The Fusion Phú Mỹ kiểu Châu Âu</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/khu-can-ho-astral-city-truc-duong-chinh.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Astral City trục đường chính"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ Astral City trục đường chính"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/khu-can-ho-astral-city-truc-duong-chinh.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Astral City trục đường chính">Khu căn hộ Astral City trục đường chính</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62b68ace8b915" data-td_block_id="td_uid_3_62b68ace8b915"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62b68ace8b915" data-td_block_id="td_uid_3_62b68ace8b915"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/dau-thau-qua-mang-chua-hung-thu-vi-tinh-minh-bach.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="http://www.2017nflshop.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5732' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="7e15a0d08c" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="58"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_62b68ace98978_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_62b68ace98978" ><script>var block_td_uid_8_62b68ace98978 = new tdBlock(); block_td_uid_8_62b68ace98978.id = "td_uid_8_62b68ace98978"; block_td_uid_8_62b68ace98978.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62b68ace98978_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62b68ace98978_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62b68ace98978.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62b68ace98978.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_62b68ace98978.post_count = "3"; block_td_uid_8_62b68ace98978.found_posts = "32059"; block_td_uid_8_62b68ace98978.header_color = "#"; block_td_uid_8_62b68ace98978.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62b68ace98978.max_num_pages = "10687"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62b68ace98978); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_62b68ace98978 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/thi-truong-xuat-khau-chanh-day-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/67583f3383ae3159da70758f4f29fe84-150x150.png" alt="" title="thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/thi-truong-xuat-khau-chanh-day-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt">thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T10:26:38+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/thi-truong-xuat-khau-chanh-day-co-gi-dac-biet.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chanh dây là mặt hàng được yêu thích không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Hiện nay,... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ai-nen-su-dung-trai-chanh-leo-tim-tuoi.html" rel="bookmark" title="Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/ff8560afbe7565e737fef76e2de9110c-150x150.png" alt="" title="Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ai-nen-su-dung-trai-chanh-leo-tim-tuoi.html" rel="bookmark" title="Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?">Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T10:11:11+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ai-nen-su-dung-trai-chanh-leo-tim-tuoi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có thể thấy hiện nay chanh leo là một giống cây đang được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Chiếm số lượng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/loi-the-cua-chanh-leo-trong-xuat-khau-la-gi.html" rel="bookmark" title="Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-150x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-150x150.png 150w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-300x300.png 300w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-768x768.png 768w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-696x696.png 696w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-420x420.png 420w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01.png 960w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/loi-the-cua-chanh-leo-trong-xuat-khau-la-gi.html" rel="bookmark" title="Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?">Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T09:18:06+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/loi-the-cua-chanh-leo-trong-xuat-khau-la-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Việt Nam là một trong những quốc gia có điều kiện tuyệt vời cho việc trồng nhiều dòng trái cây nhiệt đời mà... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.2017nflshop.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.2017nflshop.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://fabet88.me/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet88.me/</a> <a href="https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8" title="Review nhà cái Fcb8 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8</a> <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="http://soikeo.info" title="Soi Kèo Euro 2020 - 2021">http://soikeo.info/euro-2020</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://fi881.com" title="nhà cái trực tuyến">nhà cái trực tuyến</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/bdtt/" title="bdtt">bdtt</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/thi-truong-xuat-khau-chanh-day-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/67583f3383ae3159da70758f4f29fe84-100x70.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/67583f3383ae3159da70758f4f29fe84-100x70.png 100w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/67583f3383ae3159da70758f4f29fe84-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/thi-truong-xuat-khau-chanh-day-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt">thị trường xuất khẩu chanh dây có gì đặc biệt</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T10:26:38+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ai-nen-su-dung-trai-chanh-leo-tim-tuoi.html" rel="bookmark" title="Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/ff8560afbe7565e737fef76e2de9110c-100x70.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/ff8560afbe7565e737fef76e2de9110c-100x70.png 100w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/ff8560afbe7565e737fef76e2de9110c-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ai-nen-su-dung-trai-chanh-leo-tim-tuoi.html" rel="bookmark" title="Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?">Những ai nên sử dụng trái chanh leo tím tươi?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T10:11:11+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/loi-the-cua-chanh-leo-trong-xuat-khau-la-gi.html" rel="bookmark" title="Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-100x70.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-100x70.png 100w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2022/06/030f45cf393d8c410b67f244833d9e01-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/chua-duoc-phan-loai/loi-the-cua-chanh-leo-trong-xuat-khau-la-gi.html" rel="bookmark" title="Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?">Lợi thế của chanh leo trong xuất khẩu là gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T09:18:06+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62b68acea8d2d --> <script type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.2017nflshop.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.2017nflshop.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.9.2 on 2022-06-25 04:10:54 -->