13 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

0
225

CAP, NNC, DQC, BPC, VFG, BTT, VE2, SeB, CJC, ALT, SJE, CSV và QNP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2018.

* Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang bằng tiền với tỷ lệ 70%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng) – trong đó: Quỹ cổ tức còn lại các năm trước là 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Quỹ cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang là 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2018.

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2018.

* Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2018.

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2018.

* Ngày 7/12/2018, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2018.

* Ngày 12/10/2018, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2018.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã VE2-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2018.

* Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2018.

* Ngày 12/10/2018, Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2018.

* Ngày 1/10/2018, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/9/2018.

* Ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/9/2018.

* Ngày 24/9/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2018.

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (mã QNP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.