Phân định quyền tự chủ theo nguồn tài sản, tài chính cho các trường đại học

0
304

Tiếp thu ý kiến đề nghị giữ lại thuật ngữ học phí; cân nhắc quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết tỉ lệ tài sản được sử dụng để liên kết kinh doanh; có chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên khi thu học phí cao… Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cho biết: Dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng phân định quyền tự chủ theo nguồn tài sản, tài chính.

Cụ thể: Đất, ngân sách và tài sản do Nhà nước đầu tư thì theo quy định của pháp luật về đất, về quản lý tài chính, tài sản công; được tự chủ sử dụng một phần tài sản vào kinh doanh, cho thuê, liên kết nhằm mục đích phát triển giáo dục đại học (GDĐH), theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển;

Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (chi thường xuyên và đầu tư) và cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, có nghị quyết thông qua của hội đồng trường đượcquyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu học phí và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý và được quy định trong quy chế tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Quy định rõ về tài sản chung hợp nhất không phân chia: nguồn hình thành, sở hữu, quản lý sử dụng, định đoạt… Sửa đổi, bổ sung Điều 65 quy định về học phí và các khoản thu dịch vụ khác;

Cùng với đó bỏ quy định về việc giao cho Chính phủ quy định chi tiết tỉ lệ tài sản được sử dụng để liên kết kinh doanh, cơ sở đào tạo chỉ sử dụng tài sản công để liên kết kinh doanh khi chưa sử dụng hết công suất; đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Toàn bộ phần lợi nhuận tích lũy hằng năm của cơ sở GDĐH công lập và cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận phải dùng để đầu tư phát triển trường và phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc thực hiện trách nhiệm xã hội.

Đối với cơ sở GDĐH tư thục, phần lợi nhuận tích lũy hằng năm này do hội đồng trường quyết định nhưng không thấp hơn 25% chênh lệch thu chi (Điều 66). Các cơ sở GDĐH có trách nhiệm trích một phần học phí để hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người học thuộc diện gia đình chính sách (Điều 65).

Theo dự thảo luật, mức thu học phí, phí dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí dịch vụ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở giá dịch vụ tiêu chuẩn.

Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai mức thu học phí, mức thu thu phí dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác cho từng năm học và cho cả khoá học theo quy định; có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí vào quỹ hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người học thuộc diện gia đình chính sách.

Đồng thời quy định rõ chế tài sau khi mở ngành đào tạo, nếu không thực hiện kiểm định hoặc kết quả kiểm định ngành không đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học không được tiếp tục tuyển sinh, phải có trách nhiệm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo khi sinh viên tốt nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Trường hợp chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài không đảm bảo chất lượng thì cơ sở GDĐH phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của giảng viên, người lao động và người học; bồi hoàn kinh phí cho người học… (sửa Điều 33, 45).

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.